Skip חדשות האתר

חדשות האתר


Picture of שלום דדון
שדרוג תשתיות
by שלום דדון - Wednesday, 27 July 2016, 11:25 AM
 


ביום שלישי, בתאריך 2/8/2016, בין השעות 8:00-16:00 נבצע עבודות שדרוג תשתיות.

בשעות אלו לא תתאפשר גישה לכלל שירותי המידע הדורשים הזדהות באינטרנט.

 

נא היערכותכם.

 

 בברכה,
אגף טכנולוגיות מידע

 

 
Picture of שלום דדון
.
by שלום דדון - Thursday, 9 June 2016, 2:39 PM
 

למי שחווה קשיים בהתחברות למאגר נבו או למאגרי מידע אחרים מחוץ לקמפוס ספיר

יש להתחבר באמצעות VDI ובכך לקבל גישה למחשב וירטואלי המדמה עבודה במכללה.

הסבר על אופן העבודה עם VDI