Skip חדשות האתר

חדשות האתר


Picture of שלום דדון
.
by שלום דדון - Thursday, 9 June 2016, 2:39 PM
 

למי שחווה קשיים בהתחברות למאגר נבו או למאגרי מידע אחרים מחוץ לקמפוס ספיר

יש להתחבר באמצעות VDI ובכך לקבל גישה למחשב וירטואלי המדמה עבודה במכללה.

הסבר על אופן העבודה עם VDI