Skip חדשות האתר

חדשות האתר

Picture of שלום דדון
.
by שלום דדון - Sunday, 11 January 2015, 3:05 PM
 

אפליקציה חדשה לטלפונים חכמים עבור סגל הוראה במכללת ספיר!

אפליקציה חדשה עבור סגל הוראה במכללת ספיר.

לאחר התקנה, ניתן לקבל גישה למערכות ולבצע את הפעולות הבאות:

הזנת נוכחות סטודנטים, כולל תמונות סטודנטים.

מערכת שעות.

לוח מבחנים.

הודעות.

דואר.

לפרטים נוספים והורדה, נא ללחוץ על קישור זה